Resursenheterna i Uppsala kommun

Resursenheterna är centrala särskilda undervisningsgrupper i den kommunala grundskolan i Uppsala kommun. I organisationen ingår även sjukhusundervisningen vid Akademiska barnsjukhuset.

Kommunens resursenheter är en del av utbildningsförvaltningen och grundskolan. På resursenheterna ges möjligheter till skolgång för elever inom grundskolan som är i stort behov av förstärkt undervisning och social utveckling. 

Alla enheter har ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare, hemskola och andra aktörer. Hemskolan är huvudansvarig för eleven under placering på resursenheten.

Resursenheterna är anpassade för att hantera olika elevers behov, till exempel

  • autismspektrumtillstånd
  • språkstörning/hörselnedsättning
  • psykosocial problematik.

Resursenheternas verksamheter:

För mer information kontakta respektive resursenhet.

Uppdaterad: