HBTQ diplomerad elevhälsa

Sedan en tid tillbaka är Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad. Mer om projektet kan du läsa på www.uppsala.se/hbtq där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

Uppdaterad: