Arbetslag 1-6

Personal som arbetar i arbetslag 1-6.

Lärare

Lars Norberg

Hörselpedagog

Anita Cole

Lärare

Susanne Häll Lager

Lärare

Mona Danielsen

Lärare

Veronica Löfling

Lärare

Jennie Frisk

Speciallärare

Stina Arnesson

Logoped

Sara Fahimi (Föräldraledig)

Lärare Bild

Päivi Skagerberg

Lärare Musik

Erik Zetterström

Lärare

David Sundblad
Uppdaterad: