Arbetslag F-5

Lärare

Lars Norberg

Hörselpedagog

Anita Cole

Lärare

Susanne Häll Lager

Lärare

Mona Danielsen

Lärare

Veronica Löfling

Speciallärare

Stina Arnesson

Lärare Musik

Erik Zetterström

Lärare Bild

Päivi Skagerberg

Logoped

Sara Fahimi (Föräldraledig)

Logoped

Ella Andreasson (Vikarie)
Uppdaterad: