Frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro.

Sjukanmälan

Personalrummet
telefonsvarare, tala in ert meddelande.

Ring telefonnumret ovan
eller ring Skola 24, före 8.00.

Telefonnummer: 0515- 777 601.

+ knappa in barnets personnummer.

Du kan gör anmälan via Skola24 om du är ansluten.

Är du som vårdnadshavare inte ansluten så kan du fylla i blanketten och lämna till skolan:

Ansökan vårdnadshavarekonto skola24.pdf (PDF, 145 KB)

Personalrum

Uppdaterad: