Frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro.

Sjukanmälan

Skola24

Telefonnummer till Skola24: 0515 777 601 + knappa in barnets personnummer.

eller Personalrummet 018 727 50 31 telefonsvarare, tala in ert meddelande.

Ring före 8.00.

Du kan även göra anmälan via Skola24 om du är ansluten.

Är du som vårdnadshavare inte ansluten och har Bank-id så kan du logga in, eller så kan du fylla i blanketten och lämna till skolan: Ansökan vårdnadshavarekonto skola24.pdf (PDF, 145 KB)

Skola 24

Personalrum

Uppdaterad: