Frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro.

Ring 018-727 54 27
om ni kopplas till telefonsvarare tala in ert meddelande.

Uppdaterad: