Frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro.

Sjukanmälan

Personalrummet
telefonsvarare, tala in ert meddelande.

Ring telefonnumret ovan
eller ring Skola 24, före 8.00.

Telefonnummer: 0515- 777 601.

+ knappa in barnets personnummer.

Personalrum

Uppdaterad: