Frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro.

Sjukanmälan

Personalrummet 018-727 50 31 telefonsvarare, tala in ert meddelande.

Ring telefonnumret ovan eller ring Skola 24, före 8.00.
Telefonnummer: 0515- 777 601.+ knappa in barnets personnummer.

Du kan gör anmälan via Skola24 om du är ansluten.

Är du som vårdnadshavare inte ansluten och har Bank-id så kan du logga in, eller så kan du fylla i blanketten och lämna till skolan: Ansökan vårdnadshavarekonto skola24.pdf (PDF, 145 KB)

Personalrum

Uppdaterad: