Högstadiet

Lärare Eng/IdH

David Sundblad

Lärare SO

Patrick Esengård

Lärare Ma/NO Tjänstledig

Elin Collin

Lärare Sv

Malika Charipova-Akgul

Speciallärare

Catrin Höglund

Logoped

Josefin Berglund

Elevassistent

Mohammed Aowad
Uppdaterad: