Högstadiet

Lärare Eng/IdH

David Sundblad

Lärare SO

Patrick Esengård

Lärare Ma/NO

Elin Collin

Lärare Ma/NO

Lars Nordgren

Speciallärare

Catrin Höglund

Logoped

Josefin Berglund

Elevassistent

Pelle Forsström
10 november 2016