Övrig personal

Lärare Bild

Päivi Skagerberg

Lärarassistent

Susanne Södergren

Teckenspråkslärare

Kristin Öberg

Teckenspråkstolk

Maria Trygg

Lärare trä- och metallslöjd

Hans Jonsson

Lärare i hem- och konsumentkunskap

Anne-Marie Lagerqvist

Lärare textil

Goce Nakev

Musiklärare

Erik Zetterström

Psykolog

Anita Svalland

Skolkurator

Marina Svåren
10 november 2016