Övrig personal

Teckenspråkslärare

Kristin Öberg

Teckenspråkstolk

Maria Trygg

Lärare Bild

Päivi Skagerberg

Lärare Musik

Erik Zetterström

Lärare textil

Goce Nakev

Lärare trä- och metallslöjd

Hans Jonsson

Lärare i hem- och konsumentkunskap

Karin Ericson

Skolpsykolog

Anita Svalland

Skolkurator

Josefine Eriksson

Lärarassistent

Susanne Södergren
Uppdaterad: