Övrig personal

Teckenspråkslärare

Kristin Öberg

Teckenspråkstolk

Maria Trygg

Hörselpedagog

vakant

Lärare Bild

Päivi Skagerberg

Musiklärare

Erik Zetterström

Lärare trä- och metallslöjd

Hans Jonsson

Lärare textil

Goce Nakev

Lärare i hem- och konsumentkunskap

Karin Ericson

Psykolog

Anita Svalland

Skolkurator

Marina Svåren

Lärarassistent

Susanne Södergren
Uppdaterad: