Skolledning och Administration

Personal som arbetar på Expeditionen.

Enhetschef

Anna Palmquist

Skoladministratör

Sherry Hosseini

IT-administratör

Helena Wallster

Personalrum

Expedition

Uppdaterad: