Information om den kommungemensamma besöksdagen (”karuselldagen”) tisdag 22/5

Syftet med den gemensamma besöksdagen är att ge barn och elever en möjlighet att besöka sin nya skola under en halvdag för att förbereda dem inför skolstarten. Halvdagen avsätts för besök för barn som börjar förskoleklass och elever som byter skola till höstterminen.

Målet är att barn och elever ska ha besökt sin nya skola under våren och vara mer förberedda inför höstens skolstart.

14 maj 2018