Berättar-razzia

Pilskolan, dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första berättaren stormar in. Snart kokar skolan av rykten och berättelser; Vilka är de? Vad fick ni höra? Berätta! På en dag får alla skolans klasser berättelser- fabler, folksagor, myter och visdomshistorier från hela världen. personalen förberedes med en halv studiedag om muntliga berättandets betydelse för språkutveckling och lärande.

24 mars 2016