Hälsodag

Vi hade en lyckad hälsodag på skolan, fredagen den 15 april. Hela skolan var involverad, vilket innebar att elever och personal fick tid att träffas och lära känna varandra under strukturerade former. Mest meningsfullt kändes de tvärgrupper som innehöll elever från både låg-, mellan-, och högstadiet. I dessa grupper genomfördes, under förmiddagen, diskussioner om sömn och hur det påverkar oss, samt ett arbete med ett collage som skulle beskriva elevernas uppfattning om hälsa och att må bra. Efter lunch hade vi fysiska aktiviteter, som bestod av aktiviteter då alla elever rörde sig tillsammans, men också övningar i mindre grupp-konstellationer. En lyckad dag på alla sätt, framför allt tar vi med oss den ömsesidiga respekt som eleverna visade mot varandra, såväl i teoretiskt arbete som i praktiskt utövande.

3 maj 2016