Om Pilskolan

Pilskolan är en resursenhet, som riktar sig till elever med hörselnedsättning och/eller språkstörning, i årskurserna F-9. All personal har en grundläggande kompetens inom både hörselnedsättning och språkstörning.

Pilskolans klasser består av 6 - 8 elever.

Lärarna är specialutbildade och personaltätheten möjliggör en hög grad av individualisering i undervisningen.

Pilskolans personal arbetar för att hitta varje elevs maximala kommunikationsförmåga.
Som hjälp till detta används bland annat tecken som stöd i kommunikationen, bildstöd samt olika kompensatoriska hjälpmedel.

Modern hörselteknik används i undervisningen. Lokalerna är byggda efter ljuddämpande direktiv.

De elever som är i behov av teckenspråk, erbjuds undervisning i detta.

Eleverna får vid behov språklig behandling av logoped, individuellt eller i grupp.
 

Målen för Pilskolans verksamheten är:

 •Att eleverna ska nå de mål som är uppsatta, enligt läroplanen Lgr 11.           

•Att alla elever ska utvecklas maximalt, utifrån sina förutsättningar.                 

•Att alla elever ska hitta strategier, för att kompensera sin funktionsnedsättning.