Ansökan

Ansökan sker i samråd mellan hemskolans rektor och kommunens resursteamledare, på särskild blankett.

Till ansökan skall bifogas:

  • Logopedutredning och/eller läkarutlåtande/audiogram från audiologen.
  • Utvecklingsplan samt åtgärdsprogram.
  • Pedagogiskt utlåtande från skola/förskola.
  • Psykologutlåtande ( ej äldre än 6 mån).
    För elever med hörselnedsättning, gäller istället audiogram eller intyg om APD.
Uppdaterad: