Logopediskt stöd

Logopederna träffar elever för enskild träning och arbetar även ibland i små grupper med elever som har liknande språkliga behov. Arbetet är oftast indelat i insatsperioder om tre veckor. Logopederna jobbar också i klassrummen för att tillsammans med pedagoger hitta lösningar för elevernas olika språkliga behov. 

Uppdaterad: