Om hörselnedsättning

Att ha en hörselnedsättning innebär att ljuden blir svagare, kan förvrängas eller helt försvinna. Det blir också svårare att höra när det finns störande ljud. Detta ger viktiga konsekvenser för elevens skolsituation. Nästan varannan person får koncentrationsproblem, trötthet, irritation och svårigheter att höra som en följd av dålig ljudmiljö.

En person kan ha nedsatt hörsel antingen på ett öra eller på båda öronen. Det kan vara allt från en lätt nedsättning till att vara helt döv. Många med hörselnedsättning kan ha hjälp av hörapparat. Om hörselnedsättningen är så pass grav att hörapparat inte hjälper kan man i de flesta fall få ett cocleaimplantat inopererat i hörselsnäckan. Både hörapparat och cocleaimplantat kan ge en användbar hörsel, men inte fullgod hörsel. Hjälpmedlen har inte samma förmåga som ett mänskligt öra att sortera bort ovidkommande ljud.

Olika grad av hörselnedsättning kan påverka förutsättningarna att utveckla de fonologiska färdigheterna att förstå och tolka språkljud. Elever med hörselnedsättning, särskilt barn, är också mer känsliga för buller. Det påverkar möjligheten att uppfatta och komma ihåg vad som sägs.

Uppdaterad: