Om språkstörning

Språkstörning

Vid språkstörning är elevens språkförmåga påtagligt nedsatt, jämfört med andra jämnåriga. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder. Det är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika barn.

Elever med språkstörning kan behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad.

Vanliga konsekvenser av språkstörning är:

-          En långsam språkutveckling

-          Svårigheter att lära sig nya ord

-          Svårighet att göra sig förstådd, även med närstående

-          Begränsad språkanvändning

-          Nedsatt språkförståelse 

Rätt till stöd och individuell utveckling

Språkstörning är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika elever. Skollagen säger tydligt att alla ska få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Det är rektor som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds. Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

Uppdaterad: