Arbetslag åk 7-9

Arbetslaget 7-9 är indelat i 2 grupper, E och F-gruppen. 
Skolan börjar 8.15 och slutar 14.00 på måndagar, fredag och kl 15.00 övriga dagar.

Undervisningen är individuell och i grupp. Den sker utifrån varje elevs förutsättningar, med visuellt stöd. Eleverna har egna elevskåp och hemsklassrum. Cirka 5-8 elever i varje grupp.Den pedagogiska personalen är kompetent och behöriga i samtliga ämnen. Eleverna har sin slöjd och hemkunskap förlagda på Johannesbäckskolan.

Vi följer grundskolans läroplan. Eleverna genomför nationella prov i åk 6 och 9. Betyg och resultat av nationella prov registreras på resursenheten. Eleverna lär sig att använda datorer, iPad och andra lärverktyg, i sitt skolarbete.

En logoped och en speciallärare är knutna till arbetslaget.

Blogg

Lärare

David Sundblad

Lärare

Patrick Esengård

Lärare Ma/NO

Elin Collin

Lärare Sv

Malika Charipova

Elevassistent

Mohammed Aowad

Logoped

Karin Öbrink Boman

Logoped

Josefin Berglund

Teckenspråkslärare

Kristin Öberg

Lärare Bild

Päivi Skagerberg

Lärare Musik

Erik Zetterström
Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetslag åk 7-9