Arbetslag 7-9

Arbetslaget 7-9 är indelat i 2 grupper, E och F-gruppen.

Skolan börjar 8.15 och slutar 14.00 på fredagar och kl 15.00 övriga dagar.

Undervisningen är individuell och i grupp. Den sker utifrån varje elevs förutsättningar, med visuellt stöd. Eleverna har egna elevskåp och hemsklassrum. Cirka 5-8 elever i varje grupp.Den pedagogiska personalen är kompetent och behöriga i samtliga ämnen. Eleverna har sin slöjd och hemkunskap förlagda på Johannesbäckskolan.

Vi följer grundskolans läroplan. Eleverna genomför nationella prov i åk 6 och 9. Betyg och resultat av nationella prov registreras på resursenheten. Eleverna lär sig att använda datorer, iPad och andra lärverktyg, i sitt skolarbete.

En logoped och en speciallärare är knutna till arbetslaget.

Blogg

Lärare

David Sundblad

Lärare

Patrick Esengård

Lärare Ma/NO

Elin Collin

Lärare Sv

Malika Charipova

Elevassistent

Mohammed Aowad

Logoped

Karin Öbrink Boman

Logoped

Josefin Berglund

Teckenspråkslärare

Kristin Öberg

Lärare Bild

Päivi Skagerberg

Lärare Musik

Erik Zetterström

Elevassistent

Reda Kritit
Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetslag 7-9