Arbetslag åk 6-9

Arbetslaget 6-9 är indelat i 3 grupper, E, F och G-gruppen. 
Skolan börjar 8.15 och slutar 14.00 på måndagar, fredag och kl 15.00 övriga dagar.

Undervisningen är individuell och i grupp. Den sker utifrån varje elevs förutsättningar, med visuellt stöd. Eleverna har egna elevskåp och hemsklassrum. Cirka 5-8 elever i varje grupp.Den pedagogiska personalen är kompetent och behöriga i samtliga ämnen. Eleverna har sin slöjd och hemkunskap förlagda på Johannesbäckskolan.

Vi följer grundskolans läroplan. Eleverna genomför nationella prov i åk 6 och 9. Betyg och resultat av nationella prov registreras på resursenheten. Eleverna lär sig att använda datorer, iPad och andra lärverktyg, i sitt skolarbete.

En logoped och en speciallärare är knutna till arbetslaget.

Blogg

Uppdaterad: