Fritids

Pilskolans fritidshem tar emot elever, som går på skolan och är i behov av fritidshemsplats. I dagsläget är elever inskrivna från åk 1 – 5.

På fritids arbetar fritidspedagoger och förskollärare. All personal har goda kunskaper och lång erfarenhet av att möta elever med specifika behov och personaltätheten är hög.

Fritids är öppet mellan 7.00 – 17.00.

Mellanmål serveras varje dag, kl.14.00 på Fritids. Därefter har vi olika aktiviteter utifrån barnens behov, med stöd från målen i läroplanen och skollagen

Fritidspersonal

Jan Thelander Englund

Fritidspersonal

Noura Soufi

Fritidspersonal

Emma Hising

Teckenspråkstolk

Maria Trygg
Uppdaterad: