Arbetslag 1-6

Arbetslaget 1-6 är indelat i 4 grupper, A, B, C och D-gruppen.

Skolan börjar kl 8.15 och slutar kl 13.30 för A-gruppen. B, C och D-gruppen slutar 14.05.

Undervisningen börjar i regel med en samling, kring bordet i mitten av klassrummet. Där ges alla elever tid, för att kunna uttrycka sig och bli lyssnad till. Eleverna arbetar sedan individuellt, utifrån sina förutsättningar. Eleverna lär sig att använda iPad och andra lärverktyg, i sitt skolarbete. Klassen använder ett bildschema över dagens arbete samt tecken som stöd i undervisningen.

En logoped och en speciallärare är knutna till arbetslaget.

Lärare

Lars Norberg

Hörselpedagog

Anita Cole

Lärare

Susanne Häll Lager

Lärare

Mona Danielsen

Lärare

Veronica Löfling

Lärare

Jennie Frisk

Speciallärare

Stina Arnesson

Logoped

Sara Fahimi

Lärare Bild

Päivi Skagerberg

Lärare Musik

Erik Zetterström
Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetslag 1-6