Arbetslag åk F-5

Arbetslaget F-5 är indelat i 3 grupper, A, B och C-gruppen.
Skolan börjar kl 8.15 och slutar kl 13.30 för A-gruppen. B och C-gruppen slutar 14.05.

Undervisningen börjar i regel med en samling, kring bordet i mitten av klassrummet. Där ges alla elever tid, för att kunna uttrycka sig och bli lyssnad till. Eleverna arbetar sedan individuellt, utifrån sina förutsättningar. Eleverna lär sig att använda iPad och andra lärverktyg, i sitt skolarbete. Klassen använder ett bildschema över dagens arbete samt tecken som stöd i undervisningen.

En logoped och en speciallärare är knutna till arbetslaget.

 

Uppdaterad: