A-gruppen

A-gruppen är en F-2:a med fyra elever.

Lärare

Lars Norberg

Hörselpedagog

Anita Cole
Uppdaterad: