B-gruppen

B-gruppen är en 3-4:a med sex elever.

Lärare

Susanne Häll Lager
Uppdaterad: