C-gruppen

C-gruppen är en 4-5:a med fyra elever.

Lärare

Mona Danielsen
Uppdaterad: