C-gruppen

C-gruppen är en 4-5:a med sex elever.

Lärare

Mona Danielsen
Uppdaterad: