D-gruppen

D-gruppen är en 6:a med fem elever.

Lärare

Jennie Frisk

Lärare

Veronica Löfling
Uppdaterad: