Rastverksamhet

Varje lunchrast organiserar fritidspersonalen rastverksamhet. För att utveckla elevernas sociala förmåga, skapa variation i leken och uppmuntra elevernas kreativitet. 

10 november 2016