Teckenspråksundervisning

På Pilskolan finns idag en teckenspråkslärare och en teckenspråkstolk.

Eleverna kan välja teckenspråk som språkval. Lektioner teckentolkas, efter elevernas behov.

Med hjälp av teckenspråkslärare och teckenspråkstolk, främjas och utvecklas teckenspråksanvändandet på Pilskolan. Målet är att teckenspråket, ska bli en levande och naturlig del av skolans verksamhet.

Kort om svenskt teckenspråk (PDF, 976 KB)

Vardagstecken att kunna lite (PDF, 828 KB)

Teckenspråkslexikon

Tecken

Teckenspråkslärare

Kristin Öberg

Teckenspråkstolk

Maria Trygg
Uppdaterad: