Teckenspråksundervisning

På Pilskolan finns idag en teckenspråkslärare och två teckenspråkstolkar.

Eleverna kan välja teckenspråk som språkval. Lektioner teckentolkas, efter elevernas behov.

Med hjälp av teckenspråkslärare och teckenspråkstolkar främjas och utvecklas teckenspråksanvändandet på Pilskolan. Målet är att teckenspråket, ska bli en levande och naturlig del av skolans verksamhet.

1 februari 2018